Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 13.00-16.00

Szombat-Vasárnap:
zárva

Idézetek

Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.  (Albert Einstein)

Arra törekedj, hogy igaz légy, ne arra, hogy igazad legyen.  (Janbert)

Ki lehet megbízható adózó?

2015.10.29.

T6636. számú az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatban szerepel a megbízható adózó fogalma. Ahhoz, hogy egy cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt a NAV megbízható adózóként szerepeltesse adatbázisában, egy 10 pontból álló kritérium rendszernek kell megfelelnie.

A módosító javaslat szerint megbízható adózónak az az adózó fog minősülni, amely az alábbi feltételeknek egyidőben megfelel:

• legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany;

• a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;

• a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással; • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt;

• a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

• nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható adózók pozitív elbírálásban részesülnek.

Például, esetükben a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték. A törvényjavaslat szerint 2017. január 1-jétől a megbízható adózók általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül. Az állami adó- és vámhatóság a 10000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500000 forint összegű tartozással rendelkező megbízható adózó részére az automatikus részletfizetésre negyedévente elektronikus úton ajánlatot küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött ajánlat elfogadásáról.

Kockázatos adózónak az az adózó fog minősülni, amely felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfa-regisztrált adóalany és amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

• szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

• szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

• szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

• egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

vissza