Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 13.00-16.00

Szombat-Vasárnap:
zárva

Idézetek

A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent. (Phyllis Diller)

Ha nem mosollyal kezdted a mai napot, még nem késő, hogy gyakorolj holnapra. /Közmondás/

Ki lehet megbízható adózó?

2015.10.29.

T6636. számú az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatban szerepel a megbízható adózó fogalma. Ahhoz, hogy egy cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt a NAV megbízható adózóként szerepeltesse adatbázisában, egy 10 pontból álló kritérium rendszernek kell megfelelnie.

A módosító javaslat szerint megbízható adózónak az az adózó fog minősülni, amely az alábbi feltételeknek egyidőben megfelel:

• legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany;

• a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;

• a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással; • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt;

• a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság;

• a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

• nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható adózók pozitív elbírálásban részesülnek.

Például, esetükben a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték. A törvényjavaslat szerint 2017. január 1-jétől a megbízható adózók általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül. Az állami adó- és vámhatóság a 10000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500000 forint összegű tartozással rendelkező megbízható adózó részére az automatikus részletfizetésre negyedévente elektronikus úton ajánlatot küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött ajánlat elfogadásáról.

Kockázatos adózónak az az adózó fog minősülni, amely felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfa-regisztrált adóalany és amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

• szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

• szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

• szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

• egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

vissza