Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 13.00-16.00

Szombat-Vasárnap:
zárva

Idézetek

A megfelelő pillanat mindig a MOST. (Margaret Bonnano)

Mindannyiunk életében vannak olyan nagy változások, melyek új esélyt kínálnak. (Harrison Ford)

Lehet, hogy 2013-tól nem lesz szüksége könyvelőre?

2012.11.05.

A 2012. évi 136. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA).
Lehet, hogy olyan adminisztratív könnyítéseket tartalmaznak ezek az új adótípusok, ami miatt utilaput kötnek a könyvelőik talpára az ügyfelek?

A szabályozás elsőre elég bonyolultnak és nem túl széles körben alkalmazhatónak tűnik.

Nézzük kik választhatják a kisvállalkozások tételes adóját, azaz a KATÁ-t?

Az adó alanya lehet:

-az egyéni vállalkozó,

-az egyéni cég,

-a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,

-a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság.

Figyelem!

Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a TEÁOR 2008 szerint

a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

c) 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységet folytat.

Alkalmazásának feltétele az Adóhatósághoz történő bejelentés, ezt 2012.12.01 után tehetjük meg elektronikus úton. A bejelentést követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság.

Bejelenteni annak a magánszemélynek a nevét, címét és adóazonosító jelét kell, aki a vállalkozás tevékenységében rész vesz, ő/k lesz/nek a Tv. fogalmai szerint a KISADÓZÓ/K. Főállású kisadózónak, akinek nincs 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya és nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, havi 50.000 Ft-ot kell fizetnie, a nem főállású kisadózónak pedig havi 25.000 Ft az adó mértéke.

A KATA választásának nem feltétele, hogy a vállalkozás bevétele 6 milló forint alatt legyen, viszont amennyiben a KATÁ-s időszak alatt az bevétele meghaladja a 6 millió forintot, a 6 millió feletti rész után 40 %-os mértékű adót kell fizetnie.

Amennyiben a kisadózó vállalkozásnak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a százezer forintot, megszünik a KATA alanyisága és 24 hónapig ismételten nem választható.

Lássuk összehasonlításul, kik választhatják a kisvállalati adót, azaz a KIVÁ-t?

a KIVA alanya lehet:

-az egyéni cég,

-a közkereseti társaság,

-a betétei tásraság,

-a korlátolt felelősségű társság,

-a zártkörűen működő részvénytársaság,

-illetve a tv. 16.§. (1) bekezdés f)-l) pontjában felsorolt szervezetek, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek.

Akkor választható a KIVA, ha az adóalany:

- átlagos statisztikai létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt,

-bevétele és mérlegfőösszege várhatóan 2012-ben nem haladja meg az 500 millió forintot,

-mérlegforduló napja december 31-e,

-az adóévet megelőző két naptári évben adószámát nem törölték, nem függesztették fel.

Kapcsolt vállalkozások létszám és bevétel adatait együttesen kell vizsgálni.

A választást itt is elektronikusan kell bejelenteni, viszont itt a határidőre figyelni kell, mert ezt csak 2012. december 20-ig tehetjük meg.

Itt a választás feltétele, hogy a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása ne haladja meg az 1 millió forintot, míg a KATA bejelentkezéskor nem kell az adótartozást vizsgálni.

Megszünik a KIVA alanyiság, amennyiben a vállalkozásnak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, és 24 hónapig ismételten nem választható.

vissza