Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 13.00-16.00

Szombat-Vasárnap:
zárva

Idézetek

"Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek! Ennyi az egész." Zen bölcsesség

"Ha a játszmának vége, a király és a gyalog ugyanabba a dobozba kerül vissza." olasz bölcsesség

Növekedési adóhitel

2015.10.27.

Már 2015. január 1-jétől alkalmazható ez a feltételekhez kötött Társasági adóelőleg fizetési kedvezmény. Fontos, hogy a feltételek fennállása esetén 2015.12.20-ig a 1501, illetve a 15NAHI nyomtatványon adóhatósági nyilatkozatot kell tennie annak a cégnek, amely a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

2015. június 25-től változott a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. A 26/A. § (1) bekezdésében találhatók a Növekedési adóhitel kedvezmény alkalmazásának feltételei:

a) társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, és

b) az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és

c) az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része (a továbbiakban: növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, valamint

d) az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

Tehát érdemes időben megvizsgálni, hogy a 2014 évi adózás előtti eredmény abszolút értékének ötszörösét eléri-e várhatóan a 2015 évi adózás előtti eredmény, mert mire a végleges adatok a rendelkezésünkre állnak leghamarabb 2016 év elején, addigra a nyilatkozattételre előírt határidő - 2015. december 21-e - lejár.

A növekedési adóhitel összege az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része, melynek számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni.

A növekedési hitelre jutó adóösszeget nem kell megfizetnie, sem feltötéskor, sem az előlegfizetési határidőkben, hanem az adóévet követő két évben negyedévente egyenlő részletekben a negyedév 2. hónapjának 20. napjáig.

vissza