Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 12.30-15.30Idézetek

„Aki befelé néz, álmodik, aki kifelé, felébred.”

Ahhoz, hogy helyet teremtsünk az újnak, meg kell válni a régitől.

Készpénz forgalom korlátozása és készpénz fizetés bejelentése

2013.01.11.

A köztudatban eléggé összekeveredett a két fogalom.
Hogy is van ez 2013-ban?

Figyelem! Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

A készpénzforgalom korlátozása és a kp. forgalom bejelentése (40-es nyomtatvány) két különböző dolog.

A készpénzforgalom korlátozása: ART.38.§

"3a) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

(3b) Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a (3a) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra."

Itt nincs jelentési kötelezettség, és a mulasztási bírság 20% mindkét félnek.

A készpénz forgalom bejelentése ART. 17.§

"(9) A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie

a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást."

Erre szolgál a 40-es nyomtatvány.

(NAV honlapjáról Nyomtatványkitöltő programok menüpontban tölthető le.)

vissza