Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 12.30-15.30Idézetek

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

A seb az a hely, ahol a fény beáramlik a lelkedbe. (Rumi)

Mégis SZJA köteles az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel?

2013.01.04.

A kérdés:
Mikor kell az egyszerűsített foglalkozásból származó bevételből személyi jövedelemadót fizetni?

Figyelem! Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemből a kifizetőnek sem járulékokat, sem személyi jövedelemadót nem kell levonnia. Azonban létezik az az eset, amikor adót kell az így szerzett jövedelem után is fizetni!

Az egyszerűsített foglalkoztatásról 2010. évi LXXV. törvény szerint kell bevallani az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet:

"9. § (1) E törvény alkalmazásában a 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

(2) A 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó bevételből - figyelemmel a (4) bekezdés rendelkezésére - a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

(3) Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként az (1) bekezdés szerinti összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni.

(4) A (2)-(3) bekezdés rendelkezésétől eltérően a természetes személynek a filmipari statisztaként végzett - e törvény hatálya alá tartozó - alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania."

Tehát amennyiben bevallást kell a magánszemélynek benyújtania, jövedelemként csak a minimálbér feletti részt kell tekintenie, illetve ez után kell a jövedelmadót megállapítania.

vissza