Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 12.30-15.30Idézetek

Adj nevet a dolognak és meg fog történni.  (Amos Oz)

A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget  (Buddha)

Szolgáltatásaink

A KÖNYVELŐIRODA SZOLGÁLTATÁSAI

A Könyvelőiroda könyvviteli és adózási szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére, ezzel közreműködik az Ügyfelet terhelő egyes számviteli és adókötelezettségek teljesítésében. A szolgáltatás nem terjed ki a közvetlenül az Ügyfél által teljesítendő számviteli és adókötelezettségek ellátására. A felek a szolgáltatás és az adókötelezettségek teljesítése során együttműködésre kötelesek.

"A Könyvelő Iroda a Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda licencével rendelkezik. A Könyvelő Iroda fontosnak tartja a vállalkozás küldetésének elősegítését, mindig készen áll, hogy szaktudásával és információval segítsen a döntéselőkészítésben. Gondot fordít arra, hogy naprakész szakmai információkkal rendelkezzen, lépést tart a változásokkal, ismeri az alkalmazható adózási, jogi megoldásokat. A könyvelő iroda felhívja a cégvezetés figyelmét a kedvező és takarékos adózási megoldásokra. A könyvelő iroda a szolgáltatásait szakszerűen és gondosan, a jogszabályoknak megfelelően teljesíti, saját eljárásával nem teszi ki az Ügyfelet jogsértések és határidő mulasztások következményeinek. Kellő diszkrécióval kezeli a vállalkozás ügyeit."

Könyvviteli szolgáltatások

a) Könyvvezetés az Ügyfél jogállása szerint irányadó kettős könyvvitel, vagy egyszeres könyvvitel rendszerében:

aa) Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése

ab) Vevők analitikus nyilvántartása

ac) Szállítók analitikus nyilvántartása

ad) Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása

ae) Év végi zárás

b) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában:

ba) Mérleg elkészítése

bb) Eredmény-kimutatás elkészítése

bc) Kiegészítő melléklet elkészítése

c) Letétbehelyezés, közzététel (Számviteli tv. IX. Fejezet)

d) Sajátos beszámolási kötelezettségek (Számviteli tv. VII. Fejezet)

da) Előtársasági beszámoló elkészítése

db) Átalakulás számviteli feladatai

Adózási szolgáltatások

a) adómegállapítás:

aa) az Ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján, és erről tájékoztatás az Ügyfél részére az adófizetési határidő előtt,

b) az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:

ba) Havi bevallás (Art. 31.§/2/)

bb) Áfa bevallás az Ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint

bc) Társasági adóbevallás és kapcsolódó bevallásai

bd) Munkáltatói Szja bevallás

bd) Egyéb adók bevallása

c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása

d) Adónyilvántartások vezetése:

da) Levont adók, járulékok nyilvántartása

db) Áfa nyilvántartás vezetése

d) Adatszolgáltatás:

da) Adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatás

db) NYENYI adatszolgáltatás

dc) Magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás

dd) Egyéb adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás

e) Helyi adó bevallása:

ea) Helyi iparűzési adó bevallása

f) Adófolyószámla egyeztetés

g) Közreműködés a könyvvizsgálat előkészítésében és lebonyolításában

Bérügyviteli szolgáltatások


a) Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

b) Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása

c) Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése

d) Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése

e) A levont adók, járulékok nyilvántartása

f) Adóigazolások elkészítése

g) Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé